Algemene voorwaarden

AANMELDING 
Deelname is mogelijk aan de hand van een inschrijving.
HIPPE MARKT MET HANDGEMAAKTE SPULLEN (HMHS) heeft het recht om deelnemers te selecteren en te weigeren om een zo divers mogelijk aanbod voor de markt te creëren. Onderhuur is niet toegestaan. 

KRAMEN
Er zijn kramen in verschillende maten. Het is mogelijk te kiezen voor wel, geen of een halve kraam. Bij een halve kraam deel je mogelijk een hele kraam met een andere deelnemer. De kramen zijn stevige tafels zonder afdakje. Het is niet mogelijk om je producten op te hangen aan het plafond of aan de muur. De markt is op een binnenlocatie en is verlicht. De kraam zelf is niet verlicht. Het is beperkt mogelijk om je eigen verlichting mee te nemen. Dit alleen in overleg met de organisatie. In verband met de brandveiligheid zijn kaarsen en andere vormen van (open) vuur niet toegestaan.

PRIJZEN
Een kraam/tafel van 200 x 80 cm kost € 40,- (incl. 21% btw).

Een ruimte van 200 x 80 cm zonder kraam/tafel kost € 35,- (incl. 21% btw). Het is mogelijk om met je eigen leuke, originele stand/rek te komen. De organisatie beoordeelt vooraf of dit is toegestaan.

Je kunt ook kiezen voor een halve kraam/tafel. Je hebt dan een ruimte met tafel tot je beschikking van 90 x 90 cm. Dit kost  € 25,- (incl. 21% btw).

Wij vragen een borg van € 25,- per deelnemer. Dit bedrag wordt na afloop van de markt naar je teruggestort als je je plek netjes en opgeruimd hebt achtergelaten.

BETALING 
De betaling dient bancair te worden voldaan. De betaling maakt de inschrijving definitief en geeft dan pas recht op een plaats. Indien de betaling niet is ontvangen binnen de gestelde betalingstermijn, komt de deelname te vervallen. HMHS is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij die op redelijker wijze verwacht kan worden. 

ANNULEREN 
Annuleren dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. Annuleren is kosteloos tot 2 weken voor de marktdatum. Bij annuleren korter dan 2 weken voor aanvang van de betreffende markt wordt de gehele kraamhuur berekend.

OPBOUW 
Hou je aan de opbouw-afbouw tijden. Deze word je uiterlijk 2 dagen voor de markt toegestuurd.

TIJDENS DE MARKT
HMHS werkt met toegewezen plaatsen, voorkeuren kunnen bij de aanmelding aangegeven worden. HMHS houdt hier zoveel mogelijk rekening mee, maar kan niet worden gehouden aan opgegeven wensen. Er mag geen schade aan de kramen of aan de omgeving/locatie worden toegebracht. Het is niet toegestaan je kraam verder uit te breiden. Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van de markt niet is verschenen, dan vervalt de kraam aan de organisatie.

Indien een deelnemer hinder of last veroorzaakt/oplevert, wat een goede voortzetting van de markt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door de organisatie worden verzocht zijn kraam te ontruimen. Er vindt in dit geval geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. De organisatie behoudt zich het recht om eventuele schade, veroorzaakt door de deelnemer, te verhalen op de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. 

Verkoop van etens- en drinkwaren mag alleen in overleg met de organisatie. Het naleven van eventuele richtlijnen vanuit de Warenwet is de verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemer. Bakken en braden en verkoop van alcohol is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het meenemen/draaien van eigen muziek. Het is ook niet toegestaan om zonder toestemming vroegtijdig de kramen te ontruimen.

AFBOUW
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en meenemen van haar afval. Eventuele schoonmaakkosten kunnen achteraf in rekening worden gebracht. Uiterlijk een uur na afloop dient de kraam leeg en opgeruimd te zijn. Alleen dan ontvang je een bewijs dat je borg wordt teruggestort.

Mocht door overmacht of omstandigheden buiten de schuld van de organisatie om de markt niet doorgaan, dan kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Namens HIPPE MARKT MET HANDGEMAAKTE SPULLEN, 
Susan Kersten en Sandra van Kuijk